ΤΕΝΤΕΣ ΣΚΑΦΩΝ

Αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε κατασκευή τέντας πάνω στο σκάφος: Τέντες Ηλίου, Τέντες - Δωμάτιο, Θαλασσομάχους, Καλύμματα Παρκαρίσματος, Τέντες Ελλιμενισμού, Καλύμματα Μηχανών κα.