ΕΦΕΛΚΥΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Με τις εφελκυόμενες κατασκευές μπορούμε να επιτύχουμε μεγάλη κάλυψη επιφάνειας με αντοχή στον αέρα και προστασία από τον ήλιο. Μπορούν να στηριχτούν σε τοιχοποιία χωρίς κολώνες ή και σε συνδυασμό σε τοίχο και κολώνα.